سلام دوستان خوبم

بعد از چند ماه دوباره دارم اپ می زارم

امید وارم که فراموش نشده باشم

خب بگذریم

می خوام در مورد آکورد های گام ها مطالبی رو

به صورت ساده تر بزارم

یعنی اینکه آکوردهای همه گام ها رو براتون

مي زارم .

امید وارم مورد استفاده قرار بگیره:

 

 

آکورد های گام  دو ماژور (C)

 

نت گام  C -  D  -  E -  F -  G -   A -   B  - C          

اکورد گام  C -  Dm  -   Em - F -  G -  Am -  Bdim -  C

 

آکورد  های گام دو دیز ماژور(#C)

 

نت گام    #C# -  D# -   M#  -  F# -  G# -  A#-   B#  - C     

اکوردهای گام         #C# -   D#m -  Fm  -  F# -  G# -   A#m -  Cdim -  C  

 

 آکوردهای گام  دو مینور (Cm)

 

نت گام  C  - D -  Mb -  F  - G  - Ab  - Bb - C    

اکوردهای گام  Cm -  Ddim -  Eb -  Fm -  Gm -  Ab  -Bb  - Cm

 

آکورد های گام  دو دیز مینور (C#m)

 

نت گام        #C# -D# - E  - F# - G# -A- B- C   

اکورهای گام   C#m - D#dim-  E - F#m - G#m - A -  B - C#m

 

آکوردهای گام ر ماژور (D) 

 

نت گام  D  -E  - F# - G  -A  -B - C# - D     

اکوردهای گام   D -  Em -  F#m -   G -  A -  Bm -  C#dim  - D 

 

آکوردهای گام ر دیز ماژور (  #D ) 

 

نت گام     #D# -  F -  G -  Ab -  Bb -  C  -  D  - D     

اکوردهای گام   #D# -  Fm  - Gm  -  Ab -  Bb  -  Cm -   Ddim  -   D    

 

اکوردهای گام ی مینور (Dm)

 

نت گام D  - E -   F  -  G -   A -   Bb   - C  - D    

اکورد گام  Dm  -  Edim -   F -   Gm  -  Am -   Bb   -C - Dm

 

آکورد های گام (D#m)

 

نت گام  #D#   F   Gb   Ab   Bb    B    C#   D      

اکورد های گام D#m -   Fdim -   Gb -   Abm -  Bbm - B  - C# - D#m

 

 

 

آکوردهای گام  می ماژور (E)

 

نت گام  E  - F# -  G#  - A   - B   -C# -  D# -  E    

اکوردهای گام   E -  F#m  - G#m  - A  - B  - C#m -  D#dim  -  E

 

اکوردهای گام می مینور (Em)

 

نت گام E   -F#-   G-   A  - B -   C-   D  - E    

 اکوردهای گام  Em  - F#dim   -G -  Am  - Bm   - C -  D -  Em

  

 آکوردهای گام فا ماژور (F)

 

نت گام   F   -G -  A  - Bb -  C-   D -  E -  F    

اکوردهای گام  F  - Gm -   Am -  Bb -  C  -  Dm  - Edim  - F

 

آکوردهای گام فا دیز ماژور( #F )

 

نت گام #F# -  G# -  A#-   B -   C#  - D#-   E# -  F     

 اکورد های گام  #F# - G#m -  A#m - B - C# - D#m-   F - F

 

آکوردهای گام فا مینور (Fm)

 

نت گام  F   -G  -Ab  - Bb  - C-   Db  - Eb -  F  

اکورد های گام  Fm - Gdim  - Ab -  Bbm  -Cm  -  Db - Eb  - F m

 

آکوردها گام فا دیز مینور (F#M)

 

نت گام  #F#  - G# -  A  - B -  C# -  D -  E - F     

اکورد های گام     F#m  -  Gdim   - A  - Bm-  C#m-  D  - E -  F#m

 

 نكته:

(منظور از # Mو  #B همون  F و C هست)

بقيه گام ها هم   تو اپ بعدي ميزارم

پس باي باي

 تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 

 


موضوعات مرتبط: گام وآکورد

تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 19:59 | نویسنده : پیام |

پزیسیون آکوردها برای گام ماژور

فرض کنیم اکورد اول گام( (tonicبه شکل Aسردسته باشد در این

صورت آکوردهای بعدی گام به صورت زیر پیدا می شود:

 

 

آکورد درجه دوم گام در یک پرده جلوتر Amسردسته گرفته می شود

اکورد درجه سوم گام در دو پرده جلوتر به شکل Amسردسته گرفته می شود

آکورد درجه چهارم گام در یک پرده جلوتر به شکل Cسردسته گرفته می شود

آکورد درجه پنجم گام در همان فرت به8 شکل Eسردسته گرفته می شود

آکورد درجه ششم گام در یک پرده جلوتر وبه شکل Em گرفته می شود

اکورد درجه هفتم گام در یک ونیم پرده عقب تر و به شکلEdimگرفته می شود

 

 

 

 

 

پزیسیون آکوردها برای گام مینور

فرض کنیم آکورد اصلی گام (tonic)به شکل Emسر دسته گرفته شود در این صورت

آکورد های گام به صورت زیر پیدا می شود:

 

 

اکورد درجه دوم گام در یک پرده وبه شکل Edimسردسته گرفته می شود

اکورد درجه سوم گام در یک پرده عقب تر و به شکل Aسردسته گرفته می شود

اکورد درجه چهارم گام در همان فرت وبه شکل Amسردسته گرفته می شود

اکورد درجه پنجم گام در یک پرده جلوتر وبه شکل Amسردسته گرفته می شود

اکورد درجه ششم گام در همان فرت وبه شکلC سر دسته گرفته می شود

اکورد درجه هفتم گام در یک پرده عقب تر وبه شکل E سر دسته گرفته می شود


موضوعات مرتبط: گام وآکورد

تاريخ : سه شنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۹ | 19:56 | نویسنده : پیام |
پوزسیون اکورد برای گام های ماژور(به زبانی ساده تر)

فرض کنیم  آکورد اول گام (تونیک) به شکل E سر دسته باشد انگاه داریم :


1_آکورد درجه دوم به شکلEm سردسته در یه پرده جلوتر گرفته می شود 

2_آکورد در جه سوم  به شکل Amسردسته در نیم پرده عقب تر گرفته می شود 

3_اکورد در جه چهارم گام به شکل Aسردسته در همان فرت گرفته می شود

4_آکورد در جه پنجم گام به شکل A سردسته در یک پرده جلو تر گرفته می شود 

5_آکورد درجه ششم به شکل Am سر دسته  دو پرده جلوترگرفته می شود

6_آکورد درجه هفتم به شکل Edimسر دسته  نیم پرده عقبتر گرفته می شود


پوزسیون اکوردها برای گام مینور


 
فرض کنیم آکورد اکورد اصلی گام به شکل Em سر دسته باشد آنگاه داریم : 


1_آکورد درجه دوم به شکل Edim سردسته در یک پرده جلوتر گرفته می شود

2_آکورد درجه سوم به شکل Aسردسته در یک پرده عقب تر گرفته می شود 

3_آکورد درجه چهارم گام به شکل Amسردسته در همان فرت گرفته می شود

4_اکورد درجه پنجم گام  به شکل Amسر دسته در یک پرده جلوتر گرفته می شود

5_آکورد در جه ششم گام به شکل Cسردسته در همان فرت گرفته می شود

6_اکورد درجه هفتم گام به شکل Eدر پرده عقب تر  گرفته می شود موضوعات مرتبط: گام وآکورد

تاريخ : دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ | 11:31 | نویسنده : پیام |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.